Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Pluton
Nazwa łacińska  
Symbol Pu
Liczba atomowa 94
Masa atomowa 242 (najtrwalszy izotop)
Temperatura topnienia 641°C
Temperatura wrzenia 3232°C
Gęstość względna 19,84 g/l (odmiana alfa, 25°C)
Stopnie utlenienia III,IV,V,VI
Konfiguracja elektronowa [Rn]5f67s2