Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Polon
Nazwa łacińska  
Symbol Po
Liczba atomowa 84
Masa atomowa 209 (najtrwalszy izotop)
Temperatura topnienia 254°C
Temperatura wrzenia 962°C
Gęstość względna 9,32 (20°C)
Stopnie utlenienia II,IV
Konfiguracja elektronowa [Xe]4f14 5d 10 6s 2 6p 4