Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Prazeodym
Nazwa łacińska  
Symbol Pr
Liczba atomowa 59
Masa atomowa 140,908
Temperatura topnienia 931°C
Temperatura wrzenia 3520°C
Gęstość względna 6,773 (25°C)
Stopnie utlenienia III
Konfiguracja elektronowa [Xe]4f3 6s 2