Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Promet
Nazwa łacińska  
Symbol Pm
Liczba atomowa 61
Masa atomowa 145 (najtrwalszy izotop)
Temperatura topnienia 1042°C
Temperatura wrzenia 3000°C (wartość oszacowana)
Gęstość względna 7,22 (25°C)
Stopnie utlenienia III
Konfiguracja elektronowa [Xe]3f5 6s 2