Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Protaktyn
Nazwa łacińska  
Symbol Pa
Liczba atomowa 91
Masa atomowa 231
Temperatura topnienia 1600°C
Temperatura wrzenia ?
Gęstość względna 15,37
Stopnie utlenienia IV,V
Konfiguracja elektronowa [Rn]5f2 6d 1 7s 2