Nazwa Rad
Nazwa łacińska  
Symbol Ra
Liczba atomowa 88
Masa atomowa 226
Temperatura topnienia 700°C
Temperatura wrzenia 1140°C
Gęstość względna 5 (20°C wartość przybliżona)
Stopnie utlenienia II
Konfiguracja elektronowa [Rn]7s2