Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Radon
Nazwa łacińska  
Symbol Rn
Liczba atomowa 86
Masa atomowa 222
Temperatura topnienia -71°C
Temperatura wrzenia -62°C
Gęstość 9,73 g/l (0°C, 1 atm)
Stopnie utlenienia 0
Konfiguracja elektronowa [Xe]4f14 5d 10 6s 2 6p 6