Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Ren
Nazwa łacińska  
Symbol Re
Liczba atomowa 75
Masa atomowa 186,207
Temperatura topnienia 3180°C
Temperatura wrzenia 5627°C (wartość oszacowana
Gęstość względna 21,04 (20°C)
Stopnie utlenienia IV,VI,VII
Konfiguracja elektronowa [Xe]4f14 5d 5 6s 2