Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Rod
Nazwa łacińska  
Symbol Rh
Liczba atomowa 45
Masa atomowa 102,906
Temperatura topnienia 1966°C
Temperatura wrzenia 3727°C
Gęstość względna 12,41 (20°C)
Stopnie utlenienia III
Konfiguracja elektronowa [Kr]4d8 5s 1