Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Rtęć
Nazwa łacińska  
Symbol Hg
Liczba atomowa 80
Masa atomowa 200,59
Temperatura topnienia -38,87°C
Temperatura wrzenia 356,58°C
Gęstość względna 13,546 (20°C)
Stopnie utlenienia I,II
Konfiguracja elektronowa [Xe]4f14 5d 10 6s 2


_____Rtęć jest najbardziej znana jako jedyny pierwiastek metaliczny, który jest ciekły w temperaturze pokojowej, a także w temperaturach znacznie niższych. Ze względu na tę właściwość oraz fakt, że rtęć równomiernie rozszerza się i kurczy przy zmianach temperatury i nie zwilża szkła, jest ona idealną cieczą do napełniania termometrów i barometrów. Rtęć stosuje się również w prostownikach, wyłącznikach i lampach rtęciowych.