Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Rubid
Nazwa łacińska Rubidus
Symbol Rb
Liczba atomowa 37
Masa atomowa 85,468
Temperatura topnienia 38,89°C
Temperatura wrzenia 686°C
Gęstość względna 1,53 (20°C)
Stopnie utlenienia I
Konfiguracja elektronowa [Kr]5s1