Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Ruten
Nazwa łacińska  
Symbol Ru
Liczba atomowa 44
Masa atomowa 101,07
Temperatura topnienia 2310°C
Temperatura wrzenia 3900°C
Gęsto¶ć względna 12,45 (20°C)
Stopnie utlenienia III
Konfiguracja elektronowa [Kr]4d7 5s 1