Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Samar
Nazwa łacińska  
Symbol Sm
Liczba atomowa 62
Masa atomowa 150,36
Temperatura topnienia 1074°C
Temperatura wrzenia 1794°C
Gęstość względna 7,52 (25°C)
Stopnie utlenienia II,III
Konfiguracja elektronowa [Xe]4f6 6s 2