Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Selen
Nazwa łacińska  
Symbol Se
Liczba atomowa 34
Masa atomowa 78,96
Temperatura topnienia 50°C (Odmiana bezpostaciowa)
217°C (Odmiana szara)
Temperatura wrzenia 685°C
Gęstość względna 4,28 (Odmiana bezpostaciowa)
4,79 (Odmiana szara)
Stopnie utlenienia -II,IV,VI
Konfiguracja elektronowa [Ar]3d104s24p4