Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Skand
Nazwa łacińska Scandium
Symbol Sc
Liczba atomowa 21
Masa atomowa 44,9559
Temperatura topnienia 1541°C
Temperatura wrzenia 2836°C
Gęstość 2,989 (20°C)
Stopnie utlenienia III
Konfiguracja elektronowa [Ar]3d14s2