Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Stront
Nazwa łacińska  
Symbol Sr
Liczba atomowa 38
Masa atomowa 87,62
Temperatura topnienia 769°C
Temperatura wrzenia 1384°C
Gęstość względna 2,54 (20°C)
Stopnie utlenienia II
Konfiguracja elektronowa [Kr]5s2