Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Tal
Nazwa łacińska  
Symbol Tl
Liczba atomowa 81
Masa atomowa 204,38
Temperatura topnienia 303,5°C
Temperatura wrzenia 1457°C
Gęstość względna 11,85 (20°C)
Stopnie utlenienia I,III
Konfiguracja elektronowa [Xe]4f14 5d 10 6s 2 6p 1