Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Tantal
Nazwa łacińska  
Symbol Ta
Liczba atomowa 73
Masa atomowa 180,948
Temperatura topnienia 2996°C
Temperatura wrzenia 5425°C
Gęstość względna 16,69 (20°C)
Stopnie utlenienia V
Konfiguracja elektronowa [Xe]4f14 5d 3 6s2