Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Technet
Nazwa łacińska  
Symbol Tc
Liczba atomowa 43
Masa atomowa 98 (najtrwalszy izotop)
Temperatura topnienia 2172°C
Temperatura wrzenia 4877°C
Gęstość względna 11,50 (20°C)
Stopnie utlenienia IV,VI,VII
Konfiguracja elektronowa [Kr]4d5 5s 2