Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Tellur
Nazwa łacińska
Symbol Te
Liczba atomowa 52
Masa atomowa 127,60
Temperatura topnienia 449,5°C
Temperatura wrzenia 989,8°C
Gęstość względna 6,25 (20°C)
Stopnie utlenienia -II,IV,VI
Konfiguracja elektronowa [Kr]4d10 5s 2 5p 4