Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Tor
Nazwa łacińska  
Symbol Th
Liczba atomowa 90
Masa atomowa 232,038
Temperatura topnienia 1750°C
Temperatura wrzenia 3800°C (wartość obliczona)
Gęstość względna 11,66 (17°C wartość przybliżona)
Stopnie utlenienia IV
Konfiguracja elektronowa [Rn]6d2 7s 2