Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Tul
Nazwa łacińska  
Symbol Tm
Liczba atomowa 69
Masa atomowa 168,934
Temperatura topnienia 1545°C
Temperatura wrzenia 1950°C
Gęstość względna 9,321 (25°C)
Stopnie utlenienia III
Konfiguracja elektronowa [Xe]4f13 6s 2