Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Tytan
Nazwa łacińska  
Symbol Ti
Liczba atomowa 22
Masa atomowa 47,88
Temperatura topnienia 1660°C
Temperatura wrzenia 3287°C
Gęstość względna 4,5 (20°C)
Stopnie utlenienia II,III,IV
Konfiguracja elektronowa [Ar]3d24s2