Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Uran
Nazwa łacińska  
Symbol U
Liczba atomowa 92
Masa atomowa 238,03
Temperatura topnienia 1132°C
Temperatura wrzenia 3818°C
Gęstość względna 19,05 (20°C)
Stopnie utlenienia III,IV,V,VI
Konfiguracja elektronowa [Rn]5f3 6d 1 7s 2