Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Wanad
Nazwa łacińska  
Symbol V
Liczba atomowa 23
Masa atomowa 50,9415
Temperatura topnienia 1890°C
Temperatura wrzenia 3380°C
Gęstość względna 6,11 (20°C)
Stopnie utlenienia II,III,IV,V
Konfiguracja elektronowa [Ar]3d34s2