Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Wolfram
Nazwa łacińska  
Symbol W
Liczba atomowa 74
Masa atomowa 183,35
Temperatura topnienia 3410°C
Temperatura wrzenia 5660°C
Gęstość względna 19,3 (20°C)
Stopnie utlenienia VI
Konfiguracja elektronowa [Xe]4f14 5d 4 6s2