Menu1
KALKULATOR TEMPERATUR WRZENIA
Tu wpisz ciśnienie,
dla którego znasz
temperaturę wrzenia
Tu wpisz temperaturę
wrzenia pod znanym
ciśnieniem.
[°C]
[°C]
Powyżej wpisz ciśnienie,
dla którego szukasz
temperatury wrzenia
albo powyżej wpisz
temperaturę wrzenia
pod szukanym ciśnieniem.
ciepło
parowania
wynosi około
[kJ/mol]
 • Jednostka ciśnienia może być dowolna, wynik
  podawany jest w takich samych jednostkach.
 • Wartości zaokrąglane są do liczb całkowitych
  gdyż wynik jest tylko szacunkowy.
 • Początkowo kalkulator skalibrowany jest na wodę
  i substancje o podobnym cieple parowania
  takie jak alkohole, DMF, anilina, toluen.
KALIBRACJA
Tu wpisz ciśnienie,
dla którego znasz
temperaturę wrzenia
Tu wpisz temperaturę
wrzenia pod znanym
ciśnieniem.
[°C]
[°C]
Powyżej wpisz inne
ciśnienie, dla którego
znasz wartość
temperatury wrzenia
   powyżej wpisz
temperaturę wrzenia
pod tym ciśnieniem.
  
 • Jednostka ciśnienia może być dowolna, o ile
  jest ta sama w dla obu wartości ciśnienia.
 • Aby zakończyć kalibrację wciśnij AKCEPTUJ .
eter, heksan, CS2, CH2Cl2
aceton, benzen, acetonitryl,
brom, chloroform, cykloheksan,
octan etylu, trietyloamina
dioksan, metanol, etanol
kwas azotowy, nitrometan
pirydyna, tlenochlorek fosforu
woda, butanole, propanole
anilina, toluen, bromoform
dimetyloformamid
DMSO, nitrobenzen, oktanole
kwas siarkowy
rtęć, formamid, glikol
związki o dużych masach
i wysokich temperaturach wrzenia

Jak używać kalkulatora?

Przypuśćmy, że wykonujesz destylację pod zmniejszonym ciśnieniem. Wiesz, że Twój produkt wrze w 89°C pod ciśnieniem 1 tora. Niestety, Twoja pompa próżniowa nie jest w stanie uzyskać tak niskiego ciśnienia. Możesz liczyć jedynie na 5 torów. Ile zatem będzie wynosiła temperatura wrzenia Twojej substancji pod tym ciśnieniem? Ten kalkulator służy właśnie do takich obliczeń. W zależności od tego ile wiesz o swoim związku można wyróżnić trzy przypadki:

1. Znasz tylko jedną wartość temperatury wrzenia Twojej substancji pod jakimś ciśnieniem. W tej sytuacji wypełniasz po prostu dwa górne pola formularza, wpisując do nich wartości, które znasz. Już teraz możesz z grubsza oszacować temperaturę wrzenia Twojego produktu pod innym ciśnieniem. Weźmy wodę dla przykładu. Wpisz 760 (jeśli chcesz operować milimetrami słupa rtęci lub podaj inną wartość gdy używasz innych jednostek, jednostka ciśnienia nie ma znaczenia) do górnego lewego pola formularza i 100 do prawego górnego pola. Teraz wpisz 15 w lewym dolnym polu i zauważysz, że w polu obok pojawiła się liczba 18. Oznacza to, że woda wrze w 18°C pod ciśnieniem 15 milimetrów słupa rtęci. Proste? Można także wykonać obliczenia odwrotne. Na przykład chciałbyś wiedzieć jakie ciśnienie jest potrzebne, aby woda wrzała w 50°C. Wpisz 50 jako szukaną temperaturę a uzyskasz wynik (89 mmHg).

2. Jeżeli ponadto znasz ciepło parowania swojej cieczy to wpisz je w odpowiednie pole. Dzięki temu dokładność obliczeń znacznie się zwiększy. Jeżeli nie znasz ciepła parowania spróbuj wybrać je z listy. Naciśnij przycisk WYBIERZ i postaraj się zlokalizować swoją lub podobną substancję.

3. Jeśli jednak znasz dwie wartości temperatury wrzenia pod różnymi ciśnieniami dla swojej substancji to jesteś w najlepszej sytuacji. Czasami takie dane można odnaleźć w tablicach bądź w publikacjach. Naciśnij przycisk KALIBRUJ i wypełnij formularz. Po zatwierdzeniu danych zostanie obliczone ciepło parowania. Teraz możesz już bardzo dokładnie oszacować temperaturę wrzenia Twojego związku. Dla przykładu rozpatrzmy kwas krotonowy. Wrze on w temperaturze 185°C pod ciśnieniem 760 mmHg (ciśnienie atmosferyczne) i w 80°C pod ciśnieniem 10 mmHg. Wpisz te dane do formularza, który pojawia się po naciśnięciu klawisza KALIBRUJ i zatwierdź je. Obliczona wartość ciepła parowania (55.5 kJ/mol) pojawi się w odpowiednim polu. Teraz można już bardzo dokładnie szacować temperaturę wrzenia kwasu krotonowego.

Jak działa kalkulator?

Kalkulator wykorzystuje szczególną przybliżoną postać równania Clausiusa-Clapeyrona, stosowaną do obliczania prężności pary nasyconej w zależności od temperatury. Jest to równanie różniczkowe postaci:

d ln p /dT = H / RT2
co po scałkowaniu daje:
ln ( p2 / p1 ) = ( 1/T1 - 1/T2 ) × H / R

gdzie p2 i p1 oznaczają odpowiednio prężności pary danej substancji w temperaturach bezwzględnych T2 i T1, natomiast H oznacza molowe ciepło parowania a R stałą gazową.Kalkulatory - strona główna

Menu2