Menu1

Publikacje

Oznaczanie różnic stężenia radioizotopów w przyrostach rocznych drzew.
Próba wyjaśnienia mechanizmów migracji nuklidów w tkankach roślinnych.

Mapa skażenia Polski cezem-137 (R. Strzelecki i in. 1994)

[Powrót do artykułu]

Menu2