Nazwa Borium
Nazwa łacińska Bohrium
Symbol Bh
Liczba atomowa 107
Masa atomowa 264 (wartość oszacowana)
Temperatura topnienia ?
Temperatura wrzenia ?
Gęstość względna ?
Stopnie utlenienia ?
Konfiguracja elektronowa [Rn]5f18 7s 2_____W roku 1976 badacze z ZSRR donieśli o otrzymaniu izotopu pierwiastka 107. Ich odkrycie zostało później potwierdzone przez badaczy niemieckich.
_____Unnilseptium jest ostatnim pierwiastkiem grupy VIIB(7) układu okresowego.