[Właściwości] [Zastosowanie] [Otrzymywanie] [Izotopy]

Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Neon
Nazwa łacińska Neonium
Symbol Ne
Liczba atomowa 10
Masa atomowa 20,179
Temperatura topnienia -248,67°C
Temperatura wrzenia -246,068°C
Gęstość 0,8999 g/l (gaz, 0°C, 1 atm)
Stopnie utlenienia 0
Konfiguracja elektronowa 1s22s22p6


_____Neon należy do pospolitych gazów atmosfery ziemskiej. Jest to zrozumiałe, gdy się uwzględni, że neon należy do czterech gazów najbardziej rozpowszechnionych w znanym Wszechświecie.

Właściwości

_____Neon należy do gazów szlachetnych odznaczających się wybitną biernością chemiczną. Znajduje się w grupie VIIIA (18) układu okresowego między helem (He) i argonem (Ar). Ponieważ orbity elektronowe helowców są całkowicie zapełnione, gazy te są bardzo trwałe i w normalnych warunkach nie tworzą związków z innymi pierwiastkami. Inne pierwiastki osiągają podobną trwałość właśnie przez tworzenie związków.
_____W odróżnieniu od niektórych innych gazów, np. tlenu, azotu i wodoru, neon tworzy cząsteczki jednoatomowe (Ne).

Zastosowanie

_____Najbardziej znane zastosowanie praktyczne neonu to lampy neonowe. Gaz jest zamknięty w rurze szklanej, której oba końce są połączone ze źródłem prądu. Gdy do elektrod przyłoży się dostatecznie wysokie napięcie, gaz świeci z jednakową intensywnością wzdłuż całej długości rury. W odróżnieniu od zwykłych żarówek, rury z neonem można wyginać w najrozmaitsze kształty, bez uszczerbku dla jakości światła.

Otrzymywanie

_____Przez skraplanie powietrza otrzymuje si obecnie na skalę przemysłową ciekły tlen (O2) i azot (N2). Te dwa gazy ulegają skropleniu w temperaturach znacznie wyższych od temperatury wrzenia neonu. Neon i hel pozostają w stanie gazowym. Neon otrzymuje się więc jako produkt uboczny procesu skraplania powietrza.

Izotopy

_____Neon atmosfery ziemskiej zawiera przeszło 90% neonu-20; ok. 10% neonu-22 i ślady neonu-21. Żaden z występujących w przyrodzie izotopów neonu nie jest promieniotwórczy. Sześć pozostałych izotopów to izotopy promieniotwórcze, wytworzone sztucznie.
IzotopRozpowszechnienie
w przyrodzie
Okres
połowicznego
zaniku
Typ
rozpadu
17Ne_____109msß+, p
18Ne_____1,67sß+
19Ne_____17,22sß+
20Ne90,51%__________
21Ne0,21%__________
22Ne9,22%__________
23Ne_____37,2sß-
24Ne_____3,38minß-
25Ne_____0,61sß-

[Właściwości] [Zastosowanie] [Otrzymywanie] [Izotopy]