[Właściwości] [Otrzymywanie] [Zastosowanie] [Izotopy]

Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Argon
Nazwa łacińska Argon
Symbol Ar
Liczba atomowa 18
Masa atomowa 39,948
Temperatura topnienia -189,2°C
Temperatura wrzenia -185,7°C
Gęstość 1,784 g/l (0°C, 1 atm)
Stopnie utlenienia 0
Konfiguracja elektronowa 1s22s22p63s23p6


_____Atmosfera ziemska zawiera prawie 1% argonu. Argon zajmuje trzecie miejsce, jeżeli chodzi o jego zawartość w atmosferze.

Właściwości

_____Argon należy do pierwiastków grupy VIIIA (18) układu okresowego.
_____Gazy szlachetne nie są całkowicie bierne chemicznie; ze względu na to nazywa się je obecnie częściej helowcami.

Otrzymywanie

_____Argon do celów przemysłowych i laboratoryjnych otrzymuje się przez frakcyjną destylację ciekłego powietrza. Stanowi on produkt uboczny przemysłowego procesu produkcji azotu i tlenu.
_____Argon skrapla się w temperaturze znajdującej się między temperaturami kondensacji tlenu i azotu.

Zastosowanie

_____Od 1914 r. stosowano argon do napełniania żarówek. Ten obojętny gaz nie jest ich aktywnym elementem; zastępuje jedynie zawierające tlen powietrze w żarówce, które może spowodować korozję gorącego żarnika.
_____Argon stosuje się wszędzie tam, gdzie potrzebna jest atmosfera obojętna. Kryształy do wyrobu półprzewodników wytwarza się w obojętnej chemicznie atmosferze argonu. Łukowe spawanie niektórych metali, np. aluminium i stali nierdzewnej, możliwe jest jedynie w atmosferze biernego chemicznie argonu.

Izotopy

_____Argon powstaje w złożach minerałów zawierających potas, w wyniku promieniotwórczej przemiany (wychwytu elektronu) potasu-40. Izotop ten przekształca się w trwały, niepromieniotwórczy argon.
_____Wychwyt elektronu K prowadzi do powstania trwałego izotopu przez zmniejszenie liczby protonów w jądrze atomu. Liczba masowa nie ulega zmianie, natomiast liczba atomowa zmniejsza się o jeden. Procesowi temu towarzyszy utrata elektronu i emisja neutrina.
_____Atom potasu-40, rozpadającego się na argon-40 zawiera 19 protonów, 21 neutronów i 19 elektronów; atom utworzonego argonu-40 zawiera 18 protonów, 22 neutronów i 18 elektronów.
IzotopRozpowszechnienie
w przyrodzie
Okres
połowicznego
zaniku
Typ
rozpadu
32Ar_____0,1sß+, p
33Ar_____17msß+
34Ar_____0,844sß+
35Ar_____1,77sß+
36Ar0,337%__________
37Ar_____3,8 dniw. e.
38Ar0,063%__________
39Ar_____269 latß-
40Ar99,60%__________
41Ar_____1,83hß-
42Ar_____33 lataß-
43Ar_____5,4minß-
44Ar_____1,9minß-
45Ar_____21sß-

[Właściwości] [Otrzymywanie] [Zastosowanie] [Izotopy]