[Właściwości] [Otrzymywanie] [Związki] [Izotopy]

Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Złoto
Nazwa łacińska Aurum
Symbol Au
Liczba atomowa 79
Masa atomowa 196,967
Temperatura topnienia 1064,4°C
Temperatura wrzenia 2808°C
Gęstość względna 19,3 (20°C)
Stopnie utlenienia I,III
Konfiguracja elektronowa [Xe]4f14 5d 10 6s 1


_____Złoto jest pierwiastkiem stosunkowo rzadkim. Milion ton ziemi zawiera średnio ok. 5kg czystego złota. Złoto nie jest jednak równomiernie rozmieszczone w skorupie ziemskiej, lecz tworzy nieliczne, dość bogate złoża. Ocenia się, że z istniejącego na świecie złota można by wykonać sześcian o długości krawędzi ok. 10 m.

Właściwości

_____Złoto ma bardzo charakterystyczną żółtą barwę. Jest niezwykle kowalne i ciągliwe - jedną uncję (ok. 30g) czystego złota można rozklepać na blaszkę o powierzchni ok. 30 m2. Złoto przypomina twardością ołów; można je łatwo krajać nożem.
_____Tylko nieliczne pierwiastki łatwo reagują ze złotem w normalnych warunkach. Z tych względów wydobywa się złoto w postaci listków i grudek rodzimego metalu. Złoto reaguke z chlorem i wodą królewską (mieszaniną kwasów: solnego i azotowego).
_____Złoto jest bardzo dobrym przewodnikiem elektryczności; ponieważ nie ulega korozji, powleka siee nim często styki elektryczne. Złoto dobrze odbija cieplne promieniowanie podczerwone.
_____Czystość złota określa się w karatach. Czyste złoto ma 24-karaty.

Otrzymywanie

Oceany świata zawierają miliardy ton czystego złota, jest ono jednak zbyt rozproszone i występuje w zbyt małych stężeniach, by mogło mieć jakiekolwiek znaczenie praktyczne. Z miliona ton wody morskiej można by wydzielić tylko kilka gramów złota. Metal ten wydobywa się więc wyłącznie z jego złóż.
_____Najprostszą metodą otrzymywania złota jest szlamowanie.
_____Metoda odkrywkowa polega na wydobywaniu złota bezpośrednio z bogatych złóż rodzimego złota lub jego minerałów.

Związki

_____Zastosowanie praktyczne znajduje zarówno czyste złoto, jak i jego stopy z innymi metalami.
_____Złoto tworzy związki na stopniach utlenienia I i III. W odróżnieniu od większości metali, nie reaguje z tlenem i nie tworzy trwałego tlenku. Najbardziej znane związki złota to chlorek złota, AuCl3 i kwas chlorozłotowy, HAuCl4. Związki te zawierają jon Au3+.
_____Chlorek złota otrzymuje się w wyniku reakcji między złotem a gorącym chlorem:
2Au + 3Cl2 ---> 2AuCl3
(złoto + chlor ---> chlorek złota)

Izotopy

W przyrodzie występuje tylko złoto-197. Wszystkie pozostałe izotopy złota, otrzymane sztucznie, są promieniotwórcze.
_____
IzotopRozpowszechnienie
w przyrodzie
Okres
połowicznego
zaniku
Typ
rozpadu
176Au_____1,3salfa, ß+, w. e.
177Au_____1,3salfa
178Au_____2,6salfa
179Au_____7,5salfa
180Au_____8,1sw. e.
181Au_____11,4sw. e.
182Au_____21sß+, w. e.
183Au_____42sw. e.
185mAu_____6,8minß+, w. e., i. t.
185Au_____4,3minß+, w. e.
186mAu_____2minß+, w. e.
186Au_____10,7minß+, w. e.
187Au_____8,2minß+, w. e.
188Au_____8,8minß+, w. e.
189mAu_____4,6minß+, w. e.
189Au_____28,7minß+, w. e.
190Au_____43minß+, w. e.
191mAu_____900msi. t.
191Au_____3,2hw. e.
192Au_____5,0hß+, w. e.
193mAu_____3,9si. t.
193Au_____17,6hw. e.
194Au_____39,5hß+, w. e.
195mAu_____30,5si. t.
195Au_____186dniw. e.
196m2Au_____9,7hi. t.
196m1Au_____8,1si. t.
196Au_____6,18dniw. e.
197mAu_____7,8si. t.
197Au100%_____
198mAu_____2,3dniß-
198Au_____2,7dniß-
199Au_____3,14dniß-
200mAu_____18,7hß-
200Au_____48,4minß-
201Au_____26minß-
202Au_____28sß-
203Au_____53sß-
204Au_____40sß-

[Właściwości] [Otrzymywanie] [Związki] [Izotopy]