Menu1
PRZELICZANIE STĘŻEŃ
Tu wpisz masę molową
substancji rozpuszczonej
Tu wpisz gęstość
roztworu
[g/mol] [g/cm3]
[%] [mol/dm3]
Powyżej wpisz stężenie
procentowe, dla którego
szukasz stężenia molowego
albo   tu wpisz stężenie molowe,
dla którego szukasz
stężenia procentowego
Szacuj gęstość
dla roztworów: 
 • UWAGA!
  Gęstości są jedynie szacunkowe (dla 20°C) i mogą
  czasami znacznie odbiegać od wartości rzeczywistych.
  O ile to możliwe gęstość należy sprawdzać w tablicach.
 • Opcja szacowania gęstości działa jedynie w momencie
  podawania wartości stężenia procentowego.
 • Duże wartości stężeń zaokrąglane są do jednego
  a małe do czterech miejsc po przecinku.

Dla przypomnienia

Zależności między stężeniem procentowym cp i molowym cm dla roztworu o gęstości d dla substancji o masie molowej M wynoszą:

cm = cp × d / ( 100% × M )

cp = cm × 100% × M / d

Szczególną uwagę należy zwrócić na użycie takich samych jednostek objętości do wyrażenia gęstości i stężenia molowego, gdyż stężenie molowe podaje się zazwyczaj w molach na dm3 a gęstość w gramach na cm3. Przypomnijmy, że 1g/cm3 = 1000g/dm3.Kalkulatory - strona główna

Menu2