[Właściwości] [Otrzymywanie] [Związki] [Izotopy]

Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Cyna
Nazwa łacińska  
Symbol Sn
Liczba atomowa 50
Masa atomowa 118,69
Temperatura topnienia 231,97°C
Temperatura wrzenia 2270°C
Gęstość względna 5,75 (szara, 20°C)
7,31 (biała, 20°C)
Stopnie utlenienia II,IV
Konfiguracja elektronowa [Kr]4d10 5s 2 5p 2


_____Cyna jest najlepiej znana jako metal pokrywający puszki konserwowe. Bardzo cienka powłoka cyny na stalowych puszkach z żywnością zapobiega korozji, która spowodowałaby popsucie się zawartości puszki. Cyna idealnie nadaje się do tego celu, jest bowiem nietoksyczna, nie ulega korozji i można nią łatwo powlekać inne metale.
_____Stosuje się ją jako składnik stopów, np. lutów i brązów (stopów miedzi z cyną).

Właściwości

_____Cyna należy do grupy IVA (14) układu okresowego pierwiastków. Czysta cyna jest ciągliwa i kowalna, łatwo więc można ją formować przez walcowanie i wyciąganie. Cyna jest metalem srebrzystobiałym, którego powierzchnia wygląda jak świeży przekrój glinu, w dotyku jednak bardziej przypomina ołów. Wypolerowana cyna ma barwę niebieskawą, co jest spowodowane reakcją metalu z tlenem powietrza.
_____Powstający tlenek cyny (IV) tworzy cienką warstewkę ochronną, zapobiegającą dalszemu utlenianiu metalu.
_____Istnieją dwie odmienne alotropowe odmiany cyny: cyna szara (odmiana alfa) i cyna biała (odmiana beta). Odmiana szara jest trwała w temperaturach niższych od 13,2°C, a odmiana biała - w temperaturach przekraczających 13,2°C. W temperaturze pokojowej(20 °C) najtrwalsza jest biała odmiana beta.
_____Obydwie odmiany mają ściśle określone struktury krystaliczne. Zginaniu pręta cynowegoto warzyszy charakterystyczny chrzęst ("krzyk cyny"), wywołany ocieraniem się o siebie kryształów metalu.

Otrzymywanie

_____Cyna występuje w przyrodzie w postaci złóż kasyterytu, czyli dwutlenku cyny, SnO2.
_____Cynę otrzymuje się bezpośrednio z kasyterytu przez prażenie go z węglem (koksem):
SnO2 + C ---> Sn CO2
(dwutlenek cyny + węgiel ---> cyna + dwutlenek węgla)
_____Cynę można następnie oczyścić metodą elektrolityczną.

Związki

_____Cyna tworzy jony Sn2+ i Sn4+i związki na stopniach utlenienia II i IV.
Tlenek cyny (II), SnO Sn2+ + O2- ---> SnO
Chlorek cyny (II), SnCl2 Sn2+ + 2Cl- ---> SnCl2
Siarczan cyny (II), SnSO4 Sn2+ + SO4-2- ---> SnSO4

_____Fluorek cyny (II), SnF2 jest aktywnym składnikiem niektórych fluorowanych past do zębów.
Tlenek cyny (IV), SnO2 Sn4+ + 2O2- ---> SnO2
Chlorek cyny (IV), SnCl4 Sn4+ + 4Cl- ---> SnCl4
Siarczan cyny (IV), Sn(SO4)2 Sn4+ + 2SO4-2- ---> Sn(SO4)2

_____Związki cyby (II) nazywa się tradycyjnie cynawymi, a związki cyny (IV) - cynowymi.

Izotopy

_____Można zauważyć, że istnieje niezwykle dużo trwałych izotopó wcyny. W skorupie ziemskiej występuje głównie cyna-118 i cyna-120.
Izotop Rozpowszechnienie
w przyrodzie
Okres
połowicznego
zaniku
Typ
rozpadu
106Sn _____ 2,1min ß+, w. e.
107Sn _____ 2,9 ß+, w. e.
108Sn _____ 10,3min ß+, w. e.
109Sn _____ 18min ß+, w. e.
110Sn _____ 4h w. e.
111Sn _____ 35,3min ß+, w. e.
112Sn 1,0% _____ _____
113mSn _____ 21,4min w. e., i. t.
113Sn _____ 115 dni w. e.
114Sn 0,7% _____ _____
115Sn 0,4% _____ _____
116Sn 14,7% _____ _____
117mSn _____ 13,6 dni i. t.
117Sn 7,7% _____ _____
118Sn 24,3%> _____ _____
119mSn _____ 293 dni i. t.
119Sn 8,6% _____ _____
120Sn 32,4% _____ _____
121mSn _____ 55 lat ß-, i. t.
121Sn _____ 27h ß-
122Sn 4,6% _____ _____
123mSn _____ 40,1min ß-, i. t.
123Sn _____ 129,2 dni ß-
124Sn 5,66% _____ _____
125mSn _____ 9,52min ß-
125Sn _____ _____ ß-
126Sn _____ 105 lat ß-
127mSn _____ 4,15min ß-
127Sn _____ 2,1h ß-
128Sn _____ 59,1min ß-
129mSn _____ 6,9min ß-
129Sn _____ 2,5min ß-
130mSn _____ 1,7min ß-
130Sn _____ 3,7min ß-
131mSn _____ 39s ß-
131Sn _____ 61s ß-
132Sn _____ 40s ß-

[Właściwości] [Otrzymywanie] [Związki] [Izotopy]