[Właściwości] [Otrzymywanie] [Związki] [Izotopy]

Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Miedź
Nazwa łacińska Cuprum
Symbol Cu
Liczba atomowa 29
Masa atomowa 63,546
Temperatura topnienia 1083°C
Temperatura wrzenia 2567°C
Gęstość względna 8,94 (20C)
Stopnie utlenienia I,II
Konfiguracja elektronowa [Ar]3d104s1


_____Ten czerwonobrązowy metal jest znany z całym cywilizowanym świecie. Znaczną część wydobywanej dziś miedzi poddaje się rafinacji i używa do wyrobu przewodów elektrycznych. Dużo miedzi stosuje się do wyrobu blach i rur.
_____Miedź nie należy do pierwiastków najbardziej rozpowszechnionych w skorupie ziemskiej, ponieważ jednak tworzy rozległe, bogate w metale złoża, może wydawa się pierwiastkiem dość pospolitym.

Właściwości

_____Miedź jest czerwonobrązowym, kowalnym i ciągliwym metalem, jednym z najlepszych przewodników ciepła i elektryczności. Jest odporna na działanie kwasów (z wyjątkiem gorącego kwasu azotowego i stężonego kwasu siarkowego), a także powietrza, wilgoci, a nawet wody morskiej.
_____Na powierzchni miedzi wystawionej przez dłuższy czas na działanie czynników atmosferycznych powstaje szrozielona połoka, zwana patyną. Jest to zasadowy węglan miedzi - naturalna warstewka ochronna, zapobiegająca dalszej korozji metalu.
_____miedź rozpoczyna grupę IB (11) układu okresowego pierwiastków, obejmującą także dwa znane metale: srebro (Ag) i złoto (Au).

Otrzymywanie

_____Niewielką ilość miedzi uzyskuje się ze złóż tak bogatych w ten metal, że czystość wydobytej z ziemi miedzi przekracza 95%. Główna ilość miedzi pochodzi jednak ze złóż jej związków, w których zawartość Cu waha się od 10 do 80%.
_____Miedź otrzymuje się z rud przez wytapianie lub ługowanie. Pierwszą metodę stosuje się zwykle w przypadku minerałów siarczkowych, drugą - w przypadku rud tlenkowych.

Związki

_____Miedź tworzy związki na dwóch stopniach utlenienia: I i II, którym odpowiadają jony Cu+ i Cu2+:
Fluorek miedzi (I), CuFCu+ + F - ---> CuF
Fluorek miedzi (II), CuF2Cu2+ + 2F- ---> CuF2
Węglan miedzi (I), Cu2CO32Cu+ + CO32- ---> Cu2CO3
Węglan miedzi (II), CuCO3Cu2+ + CO32- ---> CuCO3

_____Siarczan miedzi (II), CuSO4, jest najlepiej znanym związkiem miedzi. W stanie bezwodnym ma posta białych kryształów. W postaci pięciohydratu, CuSO4*5H2O, jest niebieską substancją krystaliczną. Związek ten jest używany jako składnik fungicydów, algicydów i farb.
_____Istnieją dwa tlenki miedzi: tlenek miedzi (I), Cu2O i tlenek miedzi (II), CuO; ich tradycyjne nazwy to tlenek miedziawy i tlenek miedziowy.
_____Chlorek miedzi (II),CuCl2, jest żółtobrunatnym proszkiem, stosowanym do utrwalania barwników w przemyśle włókienniczym, a także do otrzymywania innych związków, np. chlorku miedzi (I).

Izotopy

_____Miedź występująca w przyrodzie jest mieszaniną izotopów 63 i 65. Pozostałe izotopy są promieniotwórcze i otrzymane sztucznie.
IzotopRozpowszechnienie
w przyrodzie
Okres
połowicznego
zaniku
Typ
rozpadu
58Cu_____3,21sß+, w. e.
59Cu_____82sß+
60Cu_____23,2minß+, w. e.
61Cu_____3,41hß+
62Cu_____9,74minß+, w. e.
63Cu69,17%__________
64Cu_____12,7hß-, w. e.
65Cu30,83%__________
66Cu_____5,1minß-
67Cu_____61,9hß-
68mCu_____3,8minß-, i. t.
68Cu_____31sß-
69Cu_____3minß-
70mCu_____46sß-
70Cu_____5sß-
71Cu_____20sß-
72Cu_____6,6sß-
73Cu_____3,9sß-

[Właściwości] [Otrzymywanie] [Związki] [Izotopy]