[Właściwości] [Otrzymywanie] [Związki] [Izotopy]

Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Srebro
Nazwa łacińska  
Symbol Ag
Liczba atomowa 47
Masa atomowa 107,868
Temperatura topnienia 961,93°C
Temperatura wrzenia 2212°C
Gęstość względna 10,50 (20°C)
Stopnie utlenienia I
Konfiguracja elektronowa [Kr]4d10 5s 1


_____Srebro jest metalem szlachetnym. Inne metale szlachetne to złoto, iryd, pallad i platyna. Istnieją metale znacznie rzadsze od srebra, nie budzą jednak większego zainteresowania.
_____Zawartość srebra w skorupie ziemskiej jest rzędu 0,05 części na milion. Oznacza to, że należałoby wykopać ok. 20 milionów łopat ziemi, by znaleźć jedną łopatę srebra. Dla porównania można podać, że zawartość w skorupie ziemskiej cyny wynosi 6 części na milion, ołowiu - 13, miedzi - 50, a żelaza 50 000 części na milion.

Właściwości

_____Srebro jest metalem grupy IB (11) układu okresowego, położonym bezpośrednio pod miedzią (Cu) i nad złotem (Au). Czyste srebro jest najlepszym przewodnikiem ciepła i elektryczności.
_____Srebro ma srebrzysty połysk, na powierzchni jednak stopniowo matowieje wskutek powstawania na powierzchni mmetalu cienkiej warstwy tlenku. Ciągliwość i kowalność srebra umożliwiają formowanie go w różne kształy i wyciąganie w cienkie druty.
_____Biżuteria i ozdoby z czystego srebra byłyby zbyt kosztowne dla przeciętnej kieszeni, a monety czy sztućce zbyt miękkie i kruche, by można ich używać. Ze względu na to stosuje się zwykle ich stopy srebra z co najmniej jednym metalem, najczęściej miedzią.

Otrzymywanie

Chociaż istnieją rudy o dużej zawartości srebra, np. argentyt (Ag2S), srebro otrzymuje się głównie jako produkt uboczny przeróbki rud tańszych metali, np. miedzi, ołowiu i cynku.
_____Srebro można także otrzymać, stosując metody chemiczne i elektrolityczne, z produktów ubocznych innych procesów rafinacji metali.

Związki

Srebro tworzy jony Ag+ i związki głównie na stopniu utlenienia I:
Siarczek srebra, AgSAg+ + S- ---> AgS
Tlenek srebra, Ag2O2Ag+ + O2- ---> Ag2O
Fosforan srebra, Ag3PO43Ag+ + (PO4)3- ---> Ag3PO4

Azotan srebra, (AgNO3, ma duże znaczenie przemysłowe. Jest stosowany do wyrobu materiałów światłoczułych i otrzymywania innych soli srebra:
Ag + 2HNO3 ---> AgNO3 + NO2 + H2O
(srebro + kwas azotowy ---> azotan srebra + dwutlenek azotu + woda)

_____Bromek srebra, AgBr, występuje w przyrodzie jako minerał bromargiryt. Produkuje się go do celów fotograficznych, łącząc wodne roztwory soli srebra i bromku litowca:
AgNO3 + KBr ---> AgBr + KNO3
_____Chlorek srebra, AgCl, występuje w przyrodzie jako minerał kerargiryt. Podobnie jak bromek srebra, jest stosowany do wyrobu emulsji fotograficznych.
_____Jodek srebra, AgI, jest składnikiem emulsji fotograficznych, podobnie jak wszystkie halogenki srebra. Bardziej znany jest jednak jako środek wywołujący deszcz. Żółtawe kryształy jodku srebra rozpyla się w chmurach deszczowych, co może wywołać opad.
_____Piorunian rtęci, Hg(CNO)2, jest znanym materiałem wybuchowym. Piorunian srebra Ag(CNO)2 jest mniej znanym, ale jeszcze silniejszym materiałem wybuchowym.

Izotopy

_____Występujące w przyrodzie srebro jest mieszaniną dwóch izotopów, Ag-107 i Ag-109. Pozostałe izotopy srebra są promieniotwórcze i otrzymane sztucznie.

Izotop Rozpowszechnienie
w przyrodzie
Okres
połowicznego
zaniku
Typ
rozpadu
96Ag _____ 5,1s ß+, w. e.
97Ag _____ 19s ß+, w. e.
98Ag _____ 46,7s ß+, w. e.
99mAg _____ 11s i. t.
99Ag _____ 2,07min ß+, w. e.
100mAg _____ 2,3min ß+, w. e.
100Ag _____ 2min ß+, w. e.
101mAg _____ 3,1s i. t.
101Ag _____ 11,1min ß+, w. e.
102mAg _____ 7,8min ß+, w. e.
102Ag _____ 13min ß+, w. e.
103mAg _____ 5,7s i. t.
103Ag _____ 66min ß+, w. e.
104mAg _____ 33min ß+, w. e.
104Ag _____ 69min ß+, w. e.
105mAg _____ 7,2min w. e., i. t.
105Ag _____ 41,3 dni w. e.
106mAg _____ 8,5 dni w. e.
106Ag _____ 24min ß+, w. e.
107mAg _____ 44,2s i. t.
107Ag 51,84% _____ _____
108Ag _____ 130 lat w. e., i. t.
108Ag _____ 2,42min ß-, w. e.
109mAg _____ 39,8s i. t.
109Ag 46,16% _____ _____
110mAg _____ 249,8 dni ß-, i. t.
110Ag _____ 24,6s ß-
111mAg _____ 65s ß-, i. t.
111Ag _____ 7,47 dni ß-
112Ag _____ 3,14h ß-
113mAg _____ 68s ß-, i. t.
113Ag _____ 5,3h ß-
114Ag _____ 4,5s ß-
115mAg _____ 18,7s ß-
115Ag _____ 20min ß-
116mAg _____ 10s ß-, i. t.
116Ag _____ 2,68min ß-
117mAg _____ 5,3s ß-
117Ag _____ 73s ß-
118mAg _____ 2,8s ß-, i. t.
118Ag _____ 4s ß-
119Ag _____ 2,1s ß-
120mAg _____ 320ms ß-, i. t.
120Ag _____ 1,2s ß-
121Ag _____ 800s ß-
122Ag _____ 1,5s ß-

[Właściwości] [Otrzymywanie] [Związki] [Izotopy]