[Właściwości] [Otrzymywanie] [Związki] [Izotopy]

Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Cynk
Nazwa łacińska  
Symbol Zn
Liczba atomowa 30
Masa atomowa 65,39
Temperatura topnienia 419,58°C
Temperatura wrzenia 907°C
Gęstość względna 7,14 (20°C)
Stopnie utlenienia II
Konfiguracja elektronowa [Ar]3d104s2


_____Cynk jest odporny na działanie tlenu powietrza i wilgoci. Cienka warstwa cynku nałożona na przedmioty żelazne i stalowe przedłuża okres ich użytkowania, chroniąc je (przynajmniej przez pewien czas) przed korozją. Nakładanie na metal ochronnej powłoki innego metalu metodą elektrolityczną nosi nazwę galwanizacji.
_____cynk można łatwo odlewać i formować w skomplikowane kształty. Duże ilości cynku stosuje się w produkcji silników samochodowych i sprzętu elektrotechnicznego.

Właściwości

_____Cynk to dość twardy, niebieskawoszary metal. W stanie czystym ma połysk i jest ciągliwy. Spotykany zwykle cynk techniczny ma powierzchnię matową i jest dość kruchy.
_____Cynk rozpoczyna grupę IIB (12) układu okresowego. Do grupy tej należą również: kadm (Cd) i rtęć (Hg).

Otrzymywanie

3-Cynk otrzymuje się głównie z siarczku cynku (ZnS) - minerał u zwanego blendą cynkową lub sfalerytem. Pewna ilość produkowanego metalu pochodzi, podobnie jak w początkach hutnictwa, cynku, z węglanu cynku (ZnCO3) - smitsonitu i kalamitu.
_____Obecnie przeszło połowę produkowanego na świecie cynku wytwarza się przez elektrolizę wodnego roztworu siarczanu cynku. Związek ten otrzymuje się, działając kwasem siarkowym na rozdrobnioną rudę cynku.

Związki

_____Cynk tworzy związki tylko na stopniu utlenienia II. Jon cynku, Zn+, wiąże się z anionami jednoujemnymi:
Chlorek cynku, ZnCl2Zn2+ + Cl- ---> ZnCl2
Wodorotlenek cynku, Zn(OH)2Zn2+ + 2(OH)- ---> Zn(OH)2

i z anionami dwuujemnymi:
Azotek cynku, Zn3N23Zn2+ + 2N3- ---> Zn3N2
Fosforan cynku, Zn3(PO4)23Zn2+ + 2 (PO4)3- ---> Zn3(PO4)2

Tlenek cynku ZnO, to prawdopodobnie najbardziej znany związek cynku. Jest to biały, nierozpuszczalny w wodzie proszek, stosowany jako pigment białych farb i w lecznictwie do wyrobu maści.
_____Chlorek cynku, ZnCl2, jest stosowany do otrzymywania innych związków i do konserwacji drewna budowlanego.
_____Siarczan cynku, ZnSO4, stosuje się do produkcji farb, w przemyśle farbiarskim i w procesach galwanizacji.
_____Siarczek cynku, ZnS, występuje w przyrodzie w postaci minerałów: sfalerytu i wurcytu. Ten fosforyzujący związek krystaliczny jest stosowany jako biały pigment farb fluorescencyjnych.

Izotopy

_____Występujący w przyrodzie cynk jest mieszaniną pięciu różnych niepromieniotwórczych izotopów. Pozostałe izotopy są promieniotwórcze i otrzymane sztucznie.
IzotopRozpowszechnienie
w przyrodzie
Okres
połowicznego
zaniku
Typ
rozpadu
57Zn_____40msß+, p
59Zn_____184msß+, p
60Zn_____2,4minß+, w. e.
61Zn_____89,1sß+
62Zn_____9,26hß+, w. e.
63Zn_____38,1minß+, w. e.
64Zn48,6%__________
65Zn_____243,8 dniß+, w. e.
66Zn27,9%__________
67Zn4,1%__________
68Zn18,8%__________
69mZn_____13,8hi. t.
69Zn_____57minß-
70Zn0,6%_____ß-
71mZn_____3,97h
71Zn_____2,4min_____
72Zn__________ß-
73Zn_____24sß-
74Zn_____96sß-
75Zn_____10,2sß-
76Zn_____5,7sß-
77Zn_____1,4sß-
78Zn_____1,5sß-

[Właściwości] [Otrzymywanie] [Związki] [Izotopy]