[Właściwości] [Otrzymywanie] [Związki] [Izotopy]

Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Sód
Nazwa łacińska Natrium
Symbol Na
Liczba atomowa 11
Masa atomowa 22,8898
Temperatura topnienia 97,81°C
Temperatura wrzenia 882,9°C
Gęstość względna 0,97 g/l (20°C)
Stopnie utlenienia I
Konfiguracja elektronowa [Ne]3s1


_____Sód to metal miękki i tak lekki, że pływa po wodzie. Nie występuje w przyrodzie w stanie wolnym, gdyż pod wpływem powietrza lub wilgoci przekształca się natychmiast w jeden ze swych związków. jest tak reaktywny, że musi być przechowywany w pojemnikach wypełnionych niereaktywną cieczą, np. naftą.
_____Sód należy do 10 pierwiastków najbardziej rozpowszechnionych w skorupie ziemskiej. Natomiast tlenek sodu to jeden z sześciu związków najbardziej rozpowszechnionych na Ziemi. Duże ilości sodu (w postaci chlorku sodu, czyli soli kuchennej) zawiera także woda morska.

Właściwości

_____Sód jest miękkim, srebrzystobiałym metalem. Przypomina wyglądem glin, jest jednak tak miękki, że można go krajać nożem. Tylko nieliczni mają jednak do czynienia z czystym sodem. Związki sodu znajdują się prawie wszędzie, sam metal nie ma jednak praktycznego zastosowania i w normalnych warunkach jest bardzo nietrwały.
_____Sood reaguje np. energicznie z tlenem powietrza, tworząc nadtlenek sodu:
2Na + O2 ---> Na2O2
a także z wodą, tworząc wodór i wodorotlenek sodu:
2Na + 2H2O ---> H2 + 2NaOH
_____Sood należy do litowców, metali tworzących grupę IA (1) układu okresowego. Litowce nazywano dawniej metalami alkalicznymi, tworzą bowiem silnie zasadowe (alkaliczne) związki z jonami OH-.
_____Sód tworzy z trzema innymi litowcami stopy stanowiące układy eutektyczne.
_____Sód i jego sole nadają płomieniowi barwę żółtą.

Otrzymywanie

_____Na skalę przemysłową otrzymuje się sód taką samą metodą, którą zastosował sir Humphry Davy prawie dwa wieki temu do wyodrębnienia pierwszych próbek czystego metalu. Metoda polega na elektrolizie absolutnie suchego, stopionego chlorku sodu (NaCl):
2Cl- ---> Cl2 + 2e- (reakcja anodowa)
Na+ + e- ---> Na (reakcja katodowa)
2NaCl ---> Cl2 + 2Na (reakcja sumaryczna)
_____Produkty elektrolizy stopionego chlorku sodu to chlor, wydzielający się na anodzie i sód, wydzielający się na katodzie. Proces prowadzi się w temperaturze nieco wyższej od temperatury topnienia NaCl (801°C). Sód, topiący się już w temperaturze 98°C, wydziela się w stanie stopionym.

Związki

_____Sód tworzy związki tylko na stopniu utlenienia I. Najtrwalszy jon sodu Na+ wiąże się z anionami jednoujemnymi:
Chlorek sodu, NaClNa+ + Cl- ---> NaCl
Wodorotlenek sodu, NaOHNa+ + OH- ---> NaOH
a także z anionami dwuujemnymi:
Tlenek sodu, Na2O2Na+ + O2- ---> Na2O
Siarczan sodu, Na2SO42Na+ + (SO4)2- ---> Na2SO4
_____Najbardziej znanym związkiem sodu jest chlorek sodu (NaCl), zwany potocznie solą kuchenną.
_____Najbardziej rozpowszechnionym w skorupie ziemskiej związkiem sodu nie jest jednak chlorek NaCl, lecz tlenek Na2O.
_____Wodorotlenek sodu, NaOH, to jeden z najbardziej znanych produktów przemysłu chemicznego.
_____Inny pospolity związek sodu to soda do pieczenia, czyli wodorowęglan sodu (NaHCO3). Stosuje się go jako składnik proszku do pieczenia, w lecznictwie (przy nadkwasocie) i w gaśnicach.
_____Węglan sodu, Na2CO3, jest stosowany do produkcji mydła i środków piorących. Należy do najważniejszych produktów przemysłu chemicznego.
_____Cyjanek sodu, NaCN, to silnie trujący związek z którym nie spotykamy się w życiu codziennym, stosowany w dużych ilościach w przemyśle do nawęglania stali. Otrzymuje się go poprzez ogrzewanie amidku sodu z węglem:
NaNH2 + C ---> NaCN + H2

Amidek sodu otrzymuje się, przepuszczając amoniak przez stopiony sód.

Izotopy

_____W przyrodzie występuje jedynie trwały, czyli niepromieniotwórczy sód-23. Pozostałe izotopy są promieniotwórcze.
IzotopRozpowszechnienie
w przyrodzie
Okres
połowicznego
zaniku
Typ
rozpadu
19Na_____0,31sß+, p
20Na_____0,446sß+, alfa
21Na_____22,5sß+
22Na_____2,6 latß+, w.e.
23Na100%__________
24Na_____20,2msß-
24Na_____14,97hß-
25Na_____59,3sß-
26Na_____1,07sß-
27Na_____0,29sß-
28Na_____30msß-
29Na_____43msß-, n
30Na_____53msß-
31Na_____17msß-, n

[Właściwości] [Otrzymywanie] [Związki] [Izotopy]