[Właściwości] [Otrzymywanie] [Związki] [Izotopy]

Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Chrom
Nazwa łacińska  
Symbol Cr
Liczba atomowa 24
Masa atomowa 51,996
Temperatura topnienia 1857°C
Temperatura wrzenia 2672°C
Gęstość względna 7,19 (20°C)
Stopnie utlenienia II,III,VI
Konfiguracja elektronowa [Ar]3d54s1


_____Chrom to ważny składnik stopów. Jest zawarty w stali sprężynowej, stalach nierdzewnych, np. iklowo-chromowej, i stali kwasoodpornej. Stopy żelaza z niklem i chromem o różnym składzie należą do najważniejszych metali nowoczesnej techniki. Różne pospolite metale powleczone chromem nabierają silnego połysku i odporności na korozję.
_____Tlenek chromu (III), pospolity zielony pigment, zajmuje dziewiąte miejsce wśród związków najbardziej rozpowszechnionych w skorupie ziemskiej. Zielona barwa tlenku nie zawsze jest widoczna, maskuje ją bowiem obecność w minerałach chromu związków innych pierwiastków.

Właściwości

_____Chrom rozpoczyna grupę VIB (6) pierwiastków układu okresowego. Przypomina, jeżeli chodzi o różne właściwości i zastosowanie praktyczne, tytan (Ti) i awanad (V), poprzedzające chrom w układzie okresowym. Czysty chrom ma barwę srebrzystoniebieską. Jest twardy, kruchy i odporny na korozję w normalnych temperaturach
_____Znane sś dwie odmiany alotropowe chromu. Najpospolitsza - trwała w temperaturze pokojowej - ma strukturę regularną, przestrzennie centrowaną. Druga odmiana, trwała powyżej temp. 1850°C, ma zwartą strukturę heksagonalną.

Otrzymywanie

_____Przemysłowa metoda otrzymywania chromu polega na redukcji jego tlenku przez ogrzewanie rudy chromu z akrzemem lub glinem. W wyniku tego powstaje żelazokrzem lub żelazoaluminium i wolny chrom. Metal można oczyścić przez elektrolizę.

Związki

_____Chrom tworzy związki na stopniach utlenienia II, III i VI. Odpowiadają temu jony chromu Cr2+, Cr3+ i Cr6+. Istnieją następujące tlenki chromu:
Tlenek chromu (II), CrO Cr2+ + O2- ---> CrO
Tlenek chromu (III), Cr2O3 2Cr3+ + 3O2- ---> Cr2O3
Tlenek chromu (VI), CrO3 Cr6+ + 3O22- ---> CrO3
Fluorowce tworzą jonowe związki z chromem, np.:
chlorek chromu (II), CrCl2 Cr2+ + 2Cl- ---> CrCl2
Fluorek chromu (III), CrF3 Cr3+ + 3F- ---> CrF3
_____Chromian ołowiu, PbCrO4, stosowany jako żółty pigment, otrzymuje się zwykle z minerału krokoitu; można go również otrzymać w laboratorium w wyniku reakcji między związkiem aołowiu a chromianem sodu, Na2CrO4.
_____Tlenek chromu (III), Cr2O3, jest najlepiej znany jako pigment - zieleń chromowa. Zajmuje on dziewiąte miejsce wśród związków najbardziej arozpowszechnionych w skorupie ziemskiej.

Izotopy

_____Występujący w przyrodzie chrom stanowi mieszaninę czterech różnych izotopów; żaden z nich nie jest promieniotwórczy. Wszystkie sztucznie otrzymane izotopy są promieniotwórcze i nie mają większego znaczenia praktycznego.
Izotop 45Cr 46Cr 47Cr 48Cr 49Cr 50Cr 51Cr 52Cr 53Cr 54Cr 55Cr 56Cr 57Cr
Rozpowszechnienie
w przyrodzie
_____ _____ _____ _____ _____ 4,35% _____ 83,79% 9,50% 2,36% _____ _____ _____
Okres
połowicznego
zaniku
50ms 260ms 460ms 21,6h 42,1min _____ 27,7 dni _____ _____ _____ 3,5min 5,9min 21s
Typ
rozpadu
ß+, p ß+ ß+ w. e. ß+ _____ w. e. _____ _____ _____ ß- ß- ß-

[Właściwości] [Otrzymywanie] [Związki] [Izotopy]