[Izotopy]

Nazwa Unnilquadium/Rezerford/Kurczatow
Symbol Unq/Rf/Ku
Liczba atomowa 104
Masa atomowa 261 (wartość oszacowana)
Temperatura topnienia ?
Temperatura wrzenia ?
Gęstość względna ?
Stopnie utlenienia IV
Konfiguracja elektronowa [Rn]5f15 7s 2_____Gdy odkryto lorens, pierwiastek 103 i ostatni aktynowiec, zaczęto poszukiwać najcięższego pierwiastka grupy IVB(4) układu okresowego.
_____W roku 1964 rosyjscy badacze ze Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej zgłosili odkrycie pierwiastka 104, twierdząc, że otrzymali jego izotop o liczbie masowej 260. Zaproponowali nazwanie pierwiastka kurczatowem (symbol Ku) na cześć rosyjskiego fizyka jądrowego, Igora Kurczatowa.
_____Pierwiastek został otrzymany w wyniku bombardowania plutonu-242 bardzo ciężkimi jonami neonu-22. Oto reakcja jądrowa tego procesu (pierwiastek 104 oznaczono symbolem Unq):

242Pu(22Ne,4n)260Unq
czyli
242
94
Pu +
22
10
Ne --->
260
104
Unq + 4
1
0
n
_____W Berkeley nie udało się odtworzyć wyników badaczy rosyjskich ze względu na niemożliwość przyspieszenia jonów neonu. Zastosowano więc inną metodę, polegającą na bombardowaniu kalfornu-239 mieszaniną ciężkich jonów węgla-12 i węgla-13. Oto odpowiednie reakcje jądrowe:
249Cf(12C,4n)257Unq
oraz
249Cf(13C,3n)259Unq
Możliwe jest jednoczesne powstanie pewnej ilości Unq-258:
249Cf(12C,3n)258Unq
lub
249Cf(13C,4n)258Unq
_____Wreszcie badacze amerykańscy otrzymali trochę Unq-261, bombardując kiur-248 jonami tlenu-18. Rozwinięte równanie tej reakcji ma postać:
248
96
Cm +
18
8
O --->
261
104
Unq + 5
1
0
n

Izotopy


IzotopOkres połowicznego zanikuTyp rozpadu
257Unq4,8 salfa
258Unq11 mss.r.
259Unq3,1 salfa
260Unq20 mss.r.
261Unq65 salfa
262Unq65 msalfa